Τὰ μαθήματα παραδίδονται ἀπὸ πτυχιοῦχο τῆς Ἱσπανικῆς Φιλολογίας μὲ πολυετὴ πεῖρα.
Μαθήματα στὸν Πειραιὰ ἀλλὰ και μέσῳ τοῦ skype.
Τὰ δίδακτρα ἀνέρχονται στὰ πέντε εὐρωνομίσματα τὴν ὥρα (60 λεπτά).
Ἐὰν ἐπιθυμεῖτε δωρεὰν μαθήματα ἁπλῶς ζητῆστε το.

2104521500. (Ὧρες ἐπικοινωνίας: 10.00-22.00)

SKYPE: masajista69
costasmadias@gmail.com

Δεσμοὶ ἀρχείων / Links to different files / Ficheros para descargar:Haemorrhoids Cure: I make a potato juice (with other fruits, salt and honey for taste). I also go low in fibre!
Cura de las hemorroides: Hago un zumo de papa (también le agrego frutas, sal y miel para darle sabor). Además evito las comidas ricas en fibra.
Ὁ χυμὸς τῆς πατάτας μᾶς θεραπεύει τὶς αἱμορροΐδες. Προσθέτω λίγα φροῦτα, ἁλάτι καὶ μέλι γιὰ γεῦσι. Ἐπὶ πλέον ἀποφεύγω τὶς φυτικὲς ἴνες κατὰ τὸ δυνατόν!