Τὰ μαθήματα παραδίδονται ἀπὸ πτυχιοῦχο τῆς Ἱσπανικῆς Φιλολογίας μὲ πολυετὴ πεῖρα.
Μαθήματα στὸν Πειραιὰ ἀλλὰ και μέσῳ τοῦ skype.
Τὰ δίδακτρα ἀνέρχονται στὰ πέντε εὐρωνομίσματα.
Ἐὰν ἐπιθυμεῖτε δωρεὰν μαθήματα ἁπλῶς ζητῆστε το.

2104521500. (Ὧρες ἐπικοινωνίας: 10.00-22.00)

SKYPE: masajista69
Instagram: masajista1969
costasmadias@gmail.com

On the link below you can find a haemorrhoids treatment.
En el enlace abajo pueden encontrar una cura para las hemorroides. Texto en inglés y español.
Haemorrhoids Treatment-Cura para las Hemorroides