Τὰ μαθήματα παραδίδονται ἀπὸ πτυχιοῦχο τῆς Ἱσπανικῆς φιλολογίας μὲ πολυετὴ πείρα, Μαθήματα στὸν Πειραιὰ ἀλλὰ καὶ μέσῳ τοῦ SKYPE.
Τὰ δίδακτρα ἀνέρχονται στὰ πέντε εὐρωνομίσματα τὴν ὥρα (60 λεπτά).
Ἐὰν ἐπιθυμεῖτε δωρεὰν μαθήματα ἁπλῶς ζητῆστε το.

2104521500. (Ὧρες ἐπικοινωνίας 10.00 – 22.00).

SKYPE & Email: costasmadias@gmail.com

Δεσμοὶ ἀρχείων / Links to different files / Ficheros para descargar.

Idioma español

Cavafis - Cien poemas

Ἑλληνικὴ Γλῶσσα

Ὁ Ἃγιος Παΐσιος μοῦ εἶπε